Uncategorized

เชียงใหม่: สู่การเป็นหมุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ผ่านความโดดเด่นด้านกีฬากอล์ฟ, อาหาร และวัฒนธรรม

2023-02-13T04:25:03+00:00

ระดมเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา  จัด Summit Network จับมือช่วยกันคิด ช่วยกันสร้าง วางแผนปั้น เชียงใหม่ “เมืองพัฒนาการท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน 

เชียงใหม่: สู่การเป็นหมุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ผ่านความโดดเด่นด้านกีฬากอล์ฟ, อาหาร และวัฒนธรรม2023-02-13T04:25:03+00:00